Een imago- of actiecampagne in de media?

Een imago- of actiecampagne in de media?

Aroma communicatie is uw partner in mediaplanningen. Wij stellen een mediaplanning op en houden daarbij rekening met de customer journey. We willen met een mediaplanning zoveel mogelijk mensen binnen de vooropgestelde doelgroep bereiken op zoveel mogelijk relevante touchpoints.

Wat is een nou eigenlijk een mediaplanning?

Een mediaplanning is een communicatieplanning, uitgevoerd door een marcombureau. De planning voorziet een planmatige uitwerking om de juiste reclameboodschap, via de juiste media op het juiste moment bij de juiste doelgroep te krijgen.
Een mediaplan bestaat uit verschillende stappen, namelijk:

  1. mediadoelstellingen
  2. voorlopig mediabudget
  3. media strategie
  4. definitief mediabudget
  5. plaatsingsschema

1. Mediadoelstellingen
Tijdens het formuleren van de mediadoelstelling stelt aroma communicatie vast dat het gaat om het gewenste bereik van het marktgebied, doelgroep, contactfrequentie en timing (wie willen we wanneer en hoe vaak met onze boodschap bereiken?). Het creatieve concept is hierbij van groot belang, omdat we deze af moeten stemmen op het gebruik in bepaalde media.

2. Voorlopig mediabudget
Om  een indicatie te kunnen geven wat het mediabudget is, stelt aroma communicatie een voorlopig budget op. In het mediabudget zitten de kosten voor de mediaplaatsingen vervat.

3. Mediastrategie: criteria voor mediaselectie
aroma communicatie legt in de mediastrategie vast hoe de mediadoelstellingen zullen worden bereikt en welke keuze wordt gemaakt uit alle  beschikbare mediakanalen. Voor de mediastrategie zijn vier factoren van belang:
– bereik
– contactfrequentie
– mediakosten
– communicatievermogen
Dit resulteert vaak in een ultieme mediamix van online en offline media. 

4.Mediabudget
Wanneer aroma communicatie de mediaplanning klaar heeft, wordt ook het definitieve budget voor u bekend.

Plaatsingsschema
Het plaatsingsschema is het eindresultaat. Dit overzicht rangschikt de datum met de daarbij behorende verschillende mediatypes en plaatsingen erin.

aroma communicatie is gespecialiseerd in mediaplanningen. Wij weten perfect welke imago- of actiecampagne voor u de juiste resultaten oplevert.

Contacteer onze media-adviseur