Hoe kan een logo verschillende instanties samenbrengen?

Hoe kan een logo verschillende instanties samenbrengen?

Begin mei hield HIK Volwassenenonderwijs een persconferentie om haar nieuwe logo voor te stellen, het resultaat van een fusie met CVO Mol. Aroma ging de uitdaging aan om een identiteit voor de toekomst te creëren: een nieuwe stijl waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden, zonder dat die zijn herkenbaarheid verliest voor de cursisten.

Een nieuwe invulling voor de oude naam

De eerste vraag was de naam: behouden we HIK om haar algemene bekendheid in de wijde omgeving? En hoe koppelen we dat dan aan CVO Mol? We zochten naar overeenkomsten -zowel inhoudelijk als vormelijk – en zorgden dat beide CVO’s hun eigenheid konden meenemen. 

Door woorden als helpen, herscholing, iedereen, individu, kansen, kennis, … te koppelen aan de letters gaven we een nieuwe betekenis aan HIK aan de hand van de waarden van beide onderwijsinstellingen. Iedereen kan HIK zo invullen volgens zijn eigen noden.

Van twee instanties naar één logo

De i in HIK is het hart van het nieuwe logo. Het individu staat letterlijk centraal. De i staat voor de diversiteit binnen cursisten, opleidingen, mogelijkheden en kansen. Dat zie je aan de verschillende driehoeken, die we bekwamen door de verschillende letters en hun gekoppelde waarden speels te verbinden. 

Het puntje op de i plukten we dan weer uit het logo van CVO Mol, net als het typerende magenta. Daarnaast is het een hartverwarmende, organisatorische en ondersteunende kleur. Het mannelijke groenblauw verwijst naar toekomstgericht, innovatief en helder denken. Zo is het nieuwe logo een samensmelting van beide instituten.

Ook de slogan groeit mee

De slogan ‘Persoonlijke groei is mijn keuze’ voldeed niet meer helemaal, aangezien we het sociale aspect ook meer naar boven willen brengen. Dus pasten we dat aan naar ‘Samen groeien is mijn keuze’. Niet alleen met andere cursisten, maar ook met de school, leraren, directie … Daartegenover staat de betrokkenheid van de cursist, die zelf kiest om te groeien. 

Groeien, tot slot, is een belangrijke gedeelde waarde van beide scholen: groeien in kennis en vertrouwen en groeien als school. Daarbij komt natuurlijk het fabeltje: als je hikt, dan groei je! 

Kunnen we jou ook helpen met een fusie?
 
Contacteer ons