Privacy policy

aroma communicatie hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en van uw persoonsgegevens.

Waarom dit document?

aroma communicatie hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt conform de Belgische en Europese wetgeving (de volledige Belgische en Europese wetgeving van toepassing op gegevensbescherming, waaronder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Met deze Privacyverklaring wil aroma communicatie u in alle transparantie informeren over de handelingen die we uitvoeren bij de verwerking van persoonsgegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze websites, verleent u uw toestemming tot mogelijke verwerkingshandelingen door aroma communicatie.

aroma communicatie houdt zich het recht voor om te allen tijde deze privacy policy te wijzigen.


Informatie over de gegevensverwerker

aroma communicatie bvba (Hierna: “aroma”)
Dr. Van de Perrestraat 176
2440 Geel
België
Btw-nummer: BE 0892.518.873
E-mail: info@aroma.be
Telefoon: 014/700 595

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De gegevens die aroma vergaart via haar eigen online platformen worden alleen maar verwerkt in het kader van de doeleinden waarvoor zij verzameld worden. Het gaat dan om:

  • Identificatiegegevens (naam, adres, tel., e-mail, …)
  • Beroepsgegevens (bedrijf, functietitel, …)
  • Interessegebieden (opleiding)


Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Het verzamelen, structureren en verwerken van persoonsgegevens draagt bij tot het correct functioneren van de websites. De verwerking gebeurt uitsluitend voor welbepaalde doeleinden:

  • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening
  • Administratieve en boekhoudkundige verwerking (bv. facturatie)
  • Bekendmaken van informatie en aanbiedingen (aanbod, security updates, ….) via nieuwsbrieven die nuttig en/of noodzakelijk zijn ,
  • Verlenen van ondersteuning
  • Beoordelingen van enqûetes (bv. tevredenheidsonderzoek).
  • U toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel.
  • Marketing doeleinden

Bij een bezoek aan de websites van aroma worden tevens gegevens verzameld  voor statistische doeleinden. U verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze gegevensinzameling. aroma verklaart dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derden tenzij dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. aroma stelt alles in het werk om toegang tot persoonsgegevens af te schermen zodoende ongeoorloofde toegang en/of gebruik te vermijden.

Subverwerkers waarmee Aroma samenwerkt:

• Flexmail: e-mailcampagnes, segmentatie, contactendatabase
• Online Media: (Google en al haar diensten, Facebook, Instagram: analyse, gegevensverzameling, conversietracking


Als je op zoek bent naar een communicatiebureau dat duurzame oplossingen aanbiedt ben je bij aroma communicatie aan het juiste adres. Stel: je laat graag een huisstijl of bedrijfslogo ontwerpen door een grafisch ontwerpbureau. Of je zoekt iemand die kan helpen met je merknaam en positionering. Je wil misschien wel je reclameboodschap verspreiden door middel van advertenties of via je social media kanalen. Of je zou graag een website laten maken met een bedrijfsfilm of video opname. Neem dan contact met ons op. Wij zijn experts in marketingcommunicatie en nemen met veel plezier je visuele communicatie onder handen.